Manipulasjon

EQUITERAPEUT ELISABETH HAUKELAND

Manipulasjon av ryggen

 

Her kommer det etterhvert mer om manipulasjon av ryggraden (som går fra kraniet til siste halevirvel).

 

SVENSKA:

 

Manipulationens syfte är att återskapa normal rörelsefunktion i hästens leder.

Allting i kroppen styrs av et komplekst nervsystem. Det centrala nervsystemet löper igenom ryggmärgskanalen, med förgreningar ut imellan varje ryggkota (från kraniet til svans) som ger nervimpulser till de olika delar av kroppen. Det är viktigt att lederna rör sig som dom skal, för att alla dessa nervsignaler skal få fritt flöde mellan ryggkoterna.

 

Om en led lyckats komma i et ofysiologiskt läge (t.ex via trauma i boxen/hage/transport, upprepad ofördelakatig träning etc), slår ett system av muskelreflexer till i syfte att skydda leden från ytterligare skada. Den tryckförändring som uppstår i leden registreras av ledkapselns receptorer, och efter omkopling i ryggraden påverkas musklerna direkt. Det blir som små muskelspasmer som krampar kring leden och orsakar smärta och ger inskränkt rörlighet i segmentet.

 

Om nu hästen har en låsning som leder till störda nervsignaler, så kan det visa sig som olika sorters rörelsestörningar, intermittenta hältor, ändrat rörelsemönster, eller andra symtom.

 

Manipulation utförs med bara händerna. Här är det mera tekniken som spelar in än styrkan. Man använder sig ofta av hästens egna reflexer.

 

Det är 96 t karenstid efter manipulationsbehandling.

Equus i fokus © 2016